Wykład Inauguracyjny na Uniwersytecie Łódzkim na Wydziale Zarządzania.

Rok akademicki na Uniwersytecie łódzkim rozpoczął się 29.09.2017 roku. Z tej okazji Marek Kłoczko – Wiceprezes, Dyrektor Generalny KIG wygłosił wykład: „Gospodarka polska wobec globalnych zmian”.

  

Zgodnie z tradycją na Wydziale Zarządzania rozpoczął się rok akademicki 2017/2018 na Uniwersytecie łódzkim. Wykład inauguracyjny: „Gospodarka polska wobec globalnych zmian”  w dniu 29.09.2017 r. wygłosił Marek Kłoczko – Wiceprezes, Dyrektor Generalny KIG. Wykład zainicjowany przez Komitet Gospodarki Miejskiej zapoczątkowuje współpracę KIG z Uniwersytetem Łódzkim w ramach Sieci Wsparcia Rozwoju Gospodarczego Miast Polskich. W inauguracji roku akademickiego wziął udział przewodniczący Komitetu Gospodarki Miejskiej.

Kontakt
Krajowa Izba Gospodarcza
00-074 Warszawa
Trębacka 4
www.kgm.kig.pl
kgm@kig.pl