Urbaniści w KIG

Rola urbanistyki w rozwoju gospodarczym miast jest nie do przecenienia. Wynika to chociażby z fakty, że urbanistyka zajmuje się także analizą struktur miejskich. Taka wiedza jest niezbędna dla prawidłowego zrozumienia gospodarki miejskiej. O roli urbanistyki w procesach gospodarczego rozwoju miast w dniu 13.10.2017 r. rozmawiali Marek Kłoczko – Wiceprezes, Dyrektor Generalny KIG i Zenon Kiczka – Przewodniczący Komitetu Gospodarki Miejskiej KIG oraz prof. dr hab. Piotr Lorens – Prezes Polskiego Towarzystwa Urbanistów Polskich wraz z dr inż. arch. Maciejem Borsą – Wiceprezesa TUP

Podczas rozmów przedstawiona została inicjatywa Komitetu powołania Sieci Wsparcia Rozwoju Gospodarczego Miast Polskich. Przedstawiciele TUP uznali inicjatywę za ciekawą i potrzebną. Złożyli także deklarację jej podpisania po przedstawieniu projektu Porozumienia na najbliższym Zarządzie organizacji.

Kontakt
Krajowa Izba Gospodarcza
00-074 Warszawa
Trębacka 4
www.kgm.kig.pl
kgm@kig.pl