Polsko – Ukraińskie posiedzenie Komitetu Gospodarki Miejskiej

Budowanie inteligentnych miast to proces nie tylko informatyczny, ale przede wszystkim działania zmieniające funkcjonowanie człowieka i całych społeczeństw w nowej stechnicyzowanej, cyfrowej rzeczywistości.

W dniu 22.09.2016 w Krajowej Izby Gospodarczej odbyło się robocze polsko ? ukraińskie spotkanie poświęcone możliwości współpracy w dziedzinach zaawansowanych technologicznie. W kontekście Gospodarki 4.0 rozmawiano o realizacji przedsięwzięć w ramach szeroko rozumianej idei Smart City. Zwrócono uwagę na podstawowy problem wymienialności danych gromadzonych w cyfrowych miastach. Uznano, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że  wdrażana w poszczególnych miastach idea Smart City zaowocuje różnorodnością niedających się porównać baz danych, co może skutecznie zaprzepaścić jedną z najważniejszych możliwych osiągnięć SMART CITY: wypracowywanie wniosków o znaczeniu strategicznych  dla rozwoju gospodarczego miast na podstawie zgromadzonych danych cyfrowych. Komitet uznał, że temat wymienialności danych w realizacji idei SMART CITY wymaga dalszych, wnikliwych analiz.

W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele tworzonego w Równem klastra Równe Smart City, przedstawiciele kijowskiego sektora informatycznego oraz Dyrektor Polsko ? Ukraińskiego Klubu Biznesu w Łucka, Nadia Sadowska. Dyskutowano również nad transformacją ukraińskiego sektora usług komunalnych i możliwości współpracy w tym zakresie zważywszy na fakt, że polski sektor usług komunalnych posiada bogate doświadczenie w tym zakresie.

Przyjęto propozycję organizacji wspólnego spotkania gościnnie w siedzibie Klastra Inteligentnego Budownictwa w Krakowie.

Kontakt
Krajowa Izba Gospodarcza
00-074 Warszawa
Trębacka 4
www.kgm.kig.pl
kgm@kig.pl