Proces budowania Sieci Wsparcia przyśpiesza.

Rośnie zainteresowanie inicjatywą Komitetu budowy Sieci Wsparcia Rozwoju Gospodarczego Miast Polskich. Dostrzegana jest konieczność transferu wiedzy i doświadczeń, budowania przestrzeni przepływu informacji pomiędzy światem nauki i biznesu. Cieszy zatem podpisane w dniu 13.09.2017r. Porozumienia o Współpracy pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim a Krajową Izbą Gospodarczą.

Porozumienie podpisali: Marek Kłoczko, Wiceprezes, Dyrektor Generalny KIG oraz dr Agnieszka Olechnicka. Dyrektor Euroreg Uniwersytetu Warszawskiego

Ze strony KIG Porozumienie wypełniać treścią i działaniem będzie Komitet Gospodarki Miejskiej a ze strony Uniwersytety będzie to EUROREG – Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych interdyscyplinarny ośrodek badawczy oraz dydaktyczny działający na Uniwersytecie Warszawskim.

Euroreg ma znaczący dorobek naukowy, znakomitą kadrę i doskonałe rozeznanie w europejskich realiach w zakresie rozwoju i zachodzących zmian. Partnerstwo Komitetu i Euroreg – u z pewnością zaowocuje ciekawymi rezultatami. Komitet zobowiązał się do promowania dorobku Ośrodka dla wzbogacenia nowoczesną wiedzą działań Interesariuszy rozwoju miast.

Polecamy portal: http://www.euroreg.uw.edu.pl/pl / , a szczególnie kwartalnik naukowy Studia Regionalne i Lokalne http://www.studreg.uw.edu.pl/ gdzie można zapoznać się z treścią wielu interesujących opracowań

Kontakt
Krajowa Izba Gospodarcza
00-074 Warszawa
Trębacka 4
www.kgm.kig.pl
kgm@kig.pl