Komitet – nauka. Propozycje współpracy

Komitet podejmuje inicjatywę nawiązania współpracy z sektorem nauki dla wypracowania rozwiązań wspierających gospodarczy rozwój miast polskich. We wrześniu plonowane jest podpisanie odpowiednich Porozumień o Współpracy.

Komitet Gospodarki Miejskiej prowadzi intensywne rozmowy z Polską Akademią Nauk (Komitetem Przestrzennego Zagospodarowania kraju) oraz z Uniwersytetem Łódzkim a także z Uniwersytetem Warszawskim na temat wspólnych prac w ramach Sieci Wsparcia Rozwoju Gospodarczego Miast Polskich.

Sieć Wsparcia będzie aktywna w obszarach:

  • Konkurencyjność gospodarcza polskich miast – Polska rzeczywistość i praktyka europejska. Definicje, pojęcia i bariery. Zdolność adaptacyjna.
  • Strategiczne zarządzanie gospodarczym rozwojem miast – Strategie, cele i realizacja. Sieci wewnętrzne i zewnętrzne
  • Kapitały miasta – Kapitały: ludzki, ekonomiczny, społeczny. Czynniki rozwojowe. Otoczenie instytucjonalne.
  • Gospodarka 4.0 – Nowe paradygmaty zarządzania miastem, zmiany społeczne, technologie teleinformatyczne. Standardy gromadzenia, eksponowania i gospodarowania informacją cyfrową.
  • Kompetencje i umiejętności – Wzorcowy Katalog Kompetencji Menedżera Rozwoju Miast i system ich walidacji.
  • Współrządzenie – Zasady i pryncypia. Interesariusze miasta. Partycypacja społeczna. Dyplomacja samorządowa.

Podpisanie odpowiednich Porozumień o Współpracy będzie miało miejsce w miesiącu wrześniu.

Kontakt
Krajowa Izba Gospodarcza
00-074 Warszawa
Trębacka 4
www.kgm.kig.pl
kgm@kig.pl