Bałtyckie Forum Biznesu w Świnoujściu.

W Świnoujściu w dniach 20 -22.09.2017 odbyła się 9 edycja Baltic Business Forum pod wspólnych hasłem: „Energia dla Rozwoju”. Honorowym Gościem Forum było Królestwo Szwecji.

Dokonanie wyboru Królestwa Szwecji na honorowego gościa jest znamienne dla ukierunkowania aktywności Forum. Wiele paneli, ożywione dyskusje i interesujące rozmowy kuluarowe zdominowały program tej inicjatywy. Szczególnie interesujące były panele: „ Miasta progresywne: Samorządność, współrządzenie, dialog i partycypacja – wymiana polskich, ukraińskich i szwedzkich doświadczeń w budowaniu demokracji i zrównoważonym rozwoju” oraz „Finansowanie rozwoju miast – kto zapłaci za zrównoważony rozwój?”

foto: Przewodniczący Komitetu na Forum w Świnoujściu

Dyskusja wokół kwestii finansowych była bardzo ożywiona. Ścierały się koncepcje polityki oszczędnościowej z różnorodnością możliwych do osiągnięcia źródeł finansowania.

Świnoujskie Forum to inicjatywa z długoletnią tradycją, mająca swoją ugruntowaną pozycję w kalendarzu wydarzeń konferencyjnych. Jednym z najważniejszych wydarzeń było ogłoszenie inicjatywy: „Polsko – Ukraińska Akademia Miast” opartej na współpracy ośrodków nauki i samorządów zarówno polskich jak i ukraińskich.

Komitet Gospodarki Miejskiej będzie życzliwie wspierać podjętą inicjatywę, także w ramach Platformy Współpracy Międzynarodowej działającej  jako wewnętrzna struktura Komitetu. Z pewnością zapowiada się ciekawa dyskusja nad modelem rozwoju polskich i ukraińskich miast.

Kontakt
Krajowa Izba Gospodarcza
00-074 Warszawa
Trębacka 4
www.kgm.kig.pl
kgm@kig.pl