Na IX Europejskim Kongresie MŚP w dniu 19.10.2017 w Międzynarodowym Centrum w Katowicach miała miejsce sesja panelowa: „MŚP w miastach. Powiązania. Relacje. Sieci”. Panel moderował: Zenon Kiczka – przewodniczący Komitetu Gospodarki Miejskiej KIG.

Panel poruszał bardzo ważne zagadnienia związane z funkcjonowaniem MSP w miastach w realiach współczesnej gospodarki. W panelu wzięli udział:

 • dr hab. inż. arch. Maciej Borsa – Wiceprezes Towarzystwa Urbanistów Polskich
 • Andrzej Zabiegliński – Wiceprezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S. A
 • Dawid Kostempski – Prezydent Miasta Świętochłowice
 • Tomasz Klimanek – Zastępca Dyrektora Urzędu Statystycznego w Poznaniu
 • Ryszard Adam Grytner – Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Międzynarodowe Forum Promocji Nowych Technologii i Nauki „Promotech”

Paneliści wypowiadali się na następujące tematy:

 • Rozwój gospodarczy miast. Co oznacza w obecnych uwarunkowaniach?
  Miasta żyją z gospodarki i dla gospodarki. Ich funkcjonowanie ma duże znaczenie dla konkurencyjności gospodarczej miast. Konieczne staje się dostosowanie gospodarek miejskich do wyzwań jakie niesie internetyzująca i cyfryzujące się coraz bardziej gospodarka. W miastach swoją siedzibę ma najwięcej MŚP. Ich obecność wywiera duży wpływ na stan gospodarek miejskich i determinuje rozwój miast. Jednocześnie to miasta sa zbiorem zasobów, które MŚP wykorzystuje dla swojej działalności. MŚP i miasto to przykład współzależnych od siebie naczyń połączonych.
 • Współpraca: miasto-biznes-nauka
  Efektywne uczestnictwo w podziale rynku dóbr jest bardzo ważne. Ta efektywność może być zapewniona tylko we współdziałaniu najważniejszych Interesariuszy procesów rozwojowych: samorządu terytorialnego i gospodarczego, przedsiębiorców i sektora nauki. Doskonałym miejscem do wdrażania tejże współpracy są Specjalne Strefy Ekonomiczne, które mogą pełnić rolę inkubatorów innowacji, czy sprawdzania w praktyce wyników badań naukowych. Ta droga wydaje się być bardzo interesująca i prorozwojowa
 • PPP. Praktyka międzynarodowa a polska rzeczywistość
  Na temat PPP powiedziano i napisano już wiele. Wciąż jednak mamy do czynienia z inercją tego typu finansowania. Rozmowa o PPP zdominowana została diagnozą o prawdopodobnym zmniejszeniu wysokości wsparcia finansowego dla inwestycji pozyskiwanego z funduszy strukturalnych UE. Trudno podważyć argument, że niewielkie wykorzystanie możliwość PPP ma podłoże bardziej mentalne niż inne. Wciąż w społeczeństwie istnieje pogląd, że PPP zagrożone jest dużym ryzykiem prawnym. Brakuje także kompleksowego podejścia instytucjonalnego. Właściwym byłoby powołanie centralnej instytucji, która przez swoje działania nie tylko promowała ideę PPP ale także dostarczała pewności prawnej co do konsekwencji jej realizacji.
 • Migracje – domena współczesnej gospodarki
  Przepływu osób staja się faktem przybierają na sile w wymiarze nie tylko ponadnarodowym, ale także wewnątrz kraju. Jest to podyktowane wzrostem mobilności osób i firm podążającymi za lepszymi warunkami dla realizacji swoich celów, Migracje są świadectwem obecnej rzeczywistości i swoistym wyzwaniem. Z pewnością czeka nas mieszanie kultur i różnych światopoglądów. Ale migracje realizują się nie tylko w wymiarze ogólnokrajowym. Mają miejsce wokół większych miast i w samych miastach. Firmy migrują do gmin ościennych wokół polskich metropolii. I będzie to z pewnością trend stały.
 • E- administracja – wyzwania dnia jutrzejszego.
  Już realizowana czwarta rewolucja przemysłowa sygnalizuje bariery rozwojowe nie tylko polskich miast, Zapotrzebowanie na cyfrową informację w MŚP będzie wzrastać i nie będzie to informacja stricte handlowa. Tymczasem w polskiej przestrzeni cyfrowej mamy nieuporządkowane informacje z różnymi standardami i postaciami, rozproszone i niekompatybilne bazy danych i różne metody gromadzenia informacji. Uporządkowanie u przyjęcie jednolitej polityki cyfrowej staje się wyzwaniem na miarę czasów współczesnych.

Sentencją panelu jest stwierdzenie, że MSP nie działają w próżni. Postępująca cyfryzacja gospodarek coraz głębsza globalizacja, swoboda przepływu technologii, towarów i usług, zwiększająca się mobilność zmusza do wypracowywania efektywnych powiązań biznesowych. MŚP działają w globalnej sieci bez względu na swoje położenie. W mniejszym lub większym stopniu. W małych i dużych miastach. O ich konkurencyjności decydować będą relacje, w których uczestniczą i sieci przez które przepływa technologia i innowacje, a przede wszystkim wiedza. Duże wyzwanie pojawia się przed instytucjami otoczenia biznesu, które powinny stać się ambasadorami sieciowania współpracy MŚP na terenie swojej aktywności.