Jak co roku Związek Banków Polskich zorganizował w dniu 2.12.2015 r. Forum Nowoczesnego Samorządu 2017. W panelu: „JST i społeczności lokalne wobec wyzwań rewolucji cyfrowej 4.0” wziął udział Przewodniczący Komitetu Gospodarki Miejskiej. Tezy jego wystąpienia zawarte są w załączniku.

POBIERZ