Komitet Gospodarki Miejskiej KIG spotkaniem eksperckim pn.: „Miasto w zglobalizowanym otoczeniu” rozpoczął cykl debat: „Gospodarczy Rozwój Miast”, na który składać się będą jeszcze trzy spotkania dotyczące zarządzania rozwojem miasta, budowania inteligencji miejskiej oraz zapotrzebowania na kompetencje. W spotkaniu uczestniczyli prezydenci miast, prezesi zarządów spółek komunalnych, przedstawiciele biznesu i sektora komunalnego. Komitet przywiązuje szczególną wagę do takiej reprezentacji uczestników spotkań. Spotkanie otworzył Prezes Krajowej Izby Gospodarczej Andrzej Arendarski podkreślając znaczenie gospodarcze miast dla funkcjonowania przedsiębiorstw. Zaznaczył także, że miasta muszą się…