W niewielkiej miejscowości Koźminek w Wielkopolsce, w powiecie kaliskim w dniu 11.02.2018 r. miało miejsce ciekawe wydarzenie. Zorganizowano Spotkanie Noworoczne, w którym uczestniczyli mieszkańcy, przedstawiciele władz, organizacji pozarządowych i znaczących instytucji.

Po części artystycznej spotkania Zenon Kiczka –  Przewodniczący Komitetu Gospodarki Miejskiej Krajowej Izby Gospodarczej wygłosił prelekcję na temat: „Polityka Miejska – szanse i bariery”.

Koźminek pomimo, że nie jest miastem ma niezwykle bogatą historię. Już w 1369 r. miejscowość pojawiła się w źródłach historycznych jako miasto na prawie niemieckim i własność Bartosza z Wezenborga.  Jednakże w 1870 r. władze rosyjskie odebrały Koźminkowi prawa miejskie. Prawda historyczna zatem jest taka, że odebranie praw miejskich Koźminkowi nie było decyzją państwa polskiego.

Koźminek staje obecnie wobec niezwykle ważnego problemu rozwojowego i powinien podjąć bardzo znaczącą decyzję odpowiadając na pytanie czy ma znowu stać się miastem i dołączyć do sieci innych europejskich  miast?

Obserwując dzisiejszy rozwój tej miejscowości, stabilną ilość mieszkańców i utrzymujący się przez wiele lat poziom znaczenia jako lokalne centrum gospodarcze Koźminek może śmiało ubiegać się nie tyle o nadanie praw miejskich, co o ich przywrócenie.

Sprzyja temu europejska polityka miejska, w której zapisano, że to miasta są motorem rozwoju, miasta są, bez względu na wielkość, lokalnymi centrami, w których skupia się życie społeczno – gospodarcze. Miasto, to perspektywa rozwoju i możliwość efektywnej współpracy z innymi europejskimi miastami, szansa na znalezienie się w sieci relacji i powiązań ze znaczącymi w UE ośrodkami wzrostu.

Z tak wspaniałą historią i obecnym potencjałem społeczno – gospodarczym można mieć tylko nadzieję, że Koźminek dołączy do grona polskich miast.