Sieci Wsparcia Rozwoju Gospodarczego Miast Polskich

Komitet podjął inicjatywę powołania: „Sieci Wsparcia Rozwoju Gospodarczego Miast Polskich” jako miejsca wymiany doświadczeń, gromadzenia wiedzy i podejmowania prorozwojowych działań dla wypełnienia treścią realizowanego przez Komitet Modelu Rozwoju Gospodarczego Miast.
Celem powołania Sieci jest skupienie najbardziej opiniotwórczych instytucji, organizacji i osób, które do problematyki gospodarczego rozwoju miast będą mogły wnieść nowe spojrzenie uwzględniając zmiany wprowadzane przez czwartą rewolucję przemysłową (Gospodarka 4.0) i internetyzacją gospodarki (Internet Rzeczy).
W prace Sieci zaangażowany zostanie Zespół Ekspertów Komitetu (66 członków, w tym 33 Prezydentów miast).
Podejmowane inicjatywy wpisują się w działanie wyrażone zapisem w Misji i Strategii KIG : „intensyfikacja współpracy nauki z gospodarką” oraz treścią: „Krajowa Izba Gospodarcza będzie też inicjatorem i propagatorem współpracy Izb Gospodarczych z Samorządem Terytorialnym wszystkich szczebli”.
Działania Sieci Wsparcia obejmą następujące zagadnienia:

  • Konkurencyjność gospodarcza polskich miast – Polska rzeczywistość i praktyka europejska. Definicje, pojęcia i bariery. Zdolność adaptacyjna.
  • Strategiczne zarządzanie gospodarczym rozwojem miast – Strategie, cele i realizacja. Sieci wewnętrzne i zewnętrzne.
  • Kapitały miasta – ekonomicznie, społeczne, czynniki rozwojowe. Otoczenie instytucjonalne.
  • Gospodarka 4.0 – nowe paradygmaty zarządzania miastem, zmiany społeczne, technologie teleinformatyczne. Standardy gromadzenia, eksponowania i gospodarowania informacją cyfrową.
  • Kompetencje i umiejętności – Wzorcowy Katalog Kompetencji Menedżera Rozwoju Miast i system ich walidacji.
  • Współrządzenie – Zasady i pryncypia. Interesariusze miasta. Partycypacja społeczna. Dyplomacja samorządowa.

Każde z zagadnień będzie tematem przewodnim specjalistycznych konferencji organizowanych wspólnie przez uczestników Sieci w siedzibie KIG.

Kontakt
Krajowa Izba Gospodarcza
00-074 Warszawa
Trębacka 4
www.kgm.kig.pl
kgm@kig.pl