W dniu 8.11.2017 w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Warszawie  podpisane zostało Porozumienie o Współpracy w ramach Sieci Wsparcia Rozwoju Gospodarczego Miast Polskich.

Pozyskanie PTE do Sieci Wsparcia jest znaczącym sukcesem uwzględniając zasoby wiedzy, którą Towarzystwo dysponuje i członków, którzy należą do tej znaczącej organizacji.

Komitet jako inicjator Sieci Wsparcia będzie w sposób szczególny korzystał z zasobów i możliwości Towarzystwa. Na spotkaniu z prof. Elżbietą Mączyńską Przewodniczący Komitetu podkreślił jak bardzo dla Sieci Wsparcia potrzebna jest właściwa, ekonomiczna interpretacja uwarunkowań rozwojowych miast w wymiarze ponadregionalnym, międzynarodowym i globalnym. Na lokalną rzeczywistość mają bowiem wpływ takie zjawiska jak: przesilenie cywilizacyjne, zmiana i dopasowanie otoczenia instytucjonalnego, nowe systemy wytwarzania czy produkcji (współdzielenie).  Złożoność tych zjawisk wymaga wszechstronnej interpretacji i wiedzy gromadzonej z dystansem uwzględniającym dynamikę zmian.

Współpraca PTE z samorządem gospodarczym w ramach Sieci Wsparcia powinna przynieść nową jakość i wpływać twórczo na kształtowanie otoczenia dla gospodarki miejskiej