Polskie opiniotwórcze środowiska dostrzegają konieczność zmiany paradygmatów rozwojowych. W przedmowie do publikacji: „Open Eyes Book 2” wydanej przez Fundację Gospodarki i Administracji Publicznej autorzy napisali: „Jesteśmy w punkcie węzłowym. Przed nami wyzwania i zagrożenia związane z kończącymi się zasobami tradycyjnych surowców, powtarzające się katastrofy ekologiczne, zmiany klimatu, niepokoje społeczne wywołane rozwarstwieniem majątkowym i zderzeniem kultur, groźba zamknięcia granic otwartych dziś dla handlu i wymiany myśli”. Wśród autorów są: Jerzy Hausner, Krzysztof Obłój, Piotr Sztompka i inni. Godny uwagi jest rozdział: „Prawo do miasta” autorstwa prof. Huberta Izdebskiego, w którym pisze m.in.: „wyniku nieuchronnych procesów urbanizacji i tym samym gwałtownego rozrostu – i rozlewania się – miast historycznie uformowane miasto, wyodrębnione od dominującej ekonomicznie i kulturowo przez tysiąclecia wsi, „już nie żyje”, pozostając odhumanizowanym „przedmiotem konsumpcji kulturalnej dla turystów, obiektem łapczywego estetycznego spektaklu i ckliwej malowniczości”. Są to słowa Henri Lefebvre, francuskiego filozofa i socjologa.
Tą ciekawą publikację można pobrać tutaj