Przedstawiciele polskiego „zagłębia” produkcji kotłów na Ukrainie.

W dniach 18.09. -1.10.2016 Komitet Gospodarki Miejskiej i Polsko – Ukraiński Klub Biznesu, jako wewnętrzna struktura Komitetu, zorganizowały wspólnie misję gospodarczą polskich producentów kotłów centralnego ogrzewania na Ukrainę, w której uczestniczyło 10 producentów przedstawicieli  ponad 100 przedsiębiorców skupionych w pleszewskim „zagłębiu” producentów kotłów.

Program misji obejmował:

  1. Prezentację potencjału polskiej branży produkcji kotłów w Wołyńskiej oraz Równieńskiej Obwodowej Administracji Państwowej. Spotkanie z przedstawicielami władz wojewódzkich.
  2. Rozmowy z ukraińską branżą metalową w zakresie współpracy inwestycyjnej, wymiany doświadczeń i zdefiniowanie perspektyw wymiany handlowej.
  3. Zapoznanie się z systemem dostarczania ciepła w Uniwersytecie Gospodarowania Wodą i Zasobami Naturalnymi w Równem.

Celem strategicznym misji było przede wszystkim zmiana poglądów polskich przedsiębiorców na gospodarkę ukraińską oraz przełamanie wszechobecnych negatywnych stereotypów, co do możliwości inwestowania na Ukrainie przy wykorzystaniu potencjałów tamtejszej gospodarki.

Na podstawie dokonanych wstępnych ocen można wnioskować, że cele misji zostały osiągnięte. Uzgodniono jednakże, że w ciągu najbliższych 14 dni uczestnicy misji gospodarczej dokonają oceny jej rezultatów i zdefiniują własne możliwości współpracy z partnerami ukraińskimi.

Kontakt
Krajowa Izba Gospodarcza
00-074 Warszawa
Trębacka 4
www.kgm.kig.pl
kgm@kig.pl