Komitet na EK MŚP w Katowicach

Komitet Gospodarki Miejskiej pierwszy raz współorganizatorem i prowadzącym panel na Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Zapraszamy na stronę Kongresu: ekmsp.eu

Komitet Gospodarki Miejskiej organizuje i będzie prowadził panel dyskusyjny na Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach w dniu 18 – 20 X 2017 r. Panel zatytułowany: MŚP w miastach. Powiązania. Relacje. Sieci obejmuje takie zagadnienia jak:

  • Rozwój gospodarczy miast. Co oznacza w obecnych uwarunkowaniach?
  • Miasto w sieci międzynarodowych relacji. Wsparcie MŚP w nowoczesnych miastach.
  • Praktyka międzynarodowa a polska rzeczywistość.
  • Biznes inwestuje – miasto i mieszkańcy zyskują. Najlepsze prorozwojowe inwestycje.
  • Współpraca: miasto-biznes-nauka.
  • E- administracja.

Zapraszamy na Kongres do Katowic.

Strona Kongresu: ekmsp.eu

Kontakt
Krajowa Izba Gospodarcza
00-074 Warszawa
Trębacka 4
www.kgm.kig.pl
kgm@kig.pl