Platforma Współpracy Międzynarodowej KGM

Dla wykorzystania międzynarodowych doświadczeń Komitet powołał Podkomitet Współpracy Międzynarodowej aktywny w dwóch kierunkach.

Kierunek Zachodni – współpraca z:

  • CEEP – Europejskie Centrum Przedsiębiorstw Publicznych i Przedsiębiorstw świadczących Usługi Użyteczności Publicznej – (The European Centre of Employers And Enterprises Providing Public Services) – Bruksela. CEEP jest stowarzyszeniem, które zrzesza sekcje krajowe z 20 krajów Europy, które łącznie reprezentują ponad 16 000 przedsiębiorstw. Jest jednym z trzech partnerów społecznych uznawanych przez Komisję Europejską.
  • FN EPL – (Fédération des Entreprises Publiques Locales)- Federacja Lokalnych Przedsiębiorstw Publicznych, Francja, Paryż reprezentuje ponad 1200 przedsiębiorstw we Francji. Federacja współdziała ściśle z CEEP.
  • VKU – der Verband Kommunaler Unternehmen – Stowarzyszenie Przedsiębiorstw Komunalnych. Niemcy – Berlin. VKU jest największą tego typu organizacją w Niemczech Zrzesza ponad 1100 lokalnych przedsiębiorstw użyteczności publicznej.

Polsko – Ukraiński Klub Biznesu.

Cel: wzmocnienie współpracy gospodarczej polskich i ukraińskich partnerów w szerokim znaczeniu tego określenia. Sieć oparta o model potrójnej helisy (władza+nauka+biznes) buduje relacje dla dalszej perspektywy i o znaczeniu strategicznym. W Klubie działają trzy sekcje:

  • Sekcja Gospodarcza – budowanie długotrwałych relacji gospodarczych dla wzmocnienia konkurencyjności ukraińskich miast i regionów. Zorganizowano dwie misje gospodarcze polskich przedsiębiorców w Łucku, Równem i Tarnopolu.
  • Sekcja Nauki – w ramach sekcji nauki powstała POLSKO – UKRAIŃSKA SIEĆ EDUKACJI. Jedna z najważniejszych inicjatyw Komitetu dla przyszłych kadr Ukrainy. Współpraca polskich i ukraińskich szkół na różnych poziomach. Obecnie do sieci należy prawie 30 szkół średnich z trzech regionów Ukrainy.
  • Sekcja Samorządowa – ukierunkowana na współpracą miast i regionów w obszarze gospodarczym. Sekcja nie zajmuje się funkcjonowaniem urzędów miast i urzędów marszałkowskich jako instytucji obsługujących mieszkańców. Sekcja ma za zadanie inicjowanie współpracy gospodarczej polskich i ukraińskich samorządów zgodnie z przyjętymi paradygmatami Nowej Polityki Regionalnej UE 2014+.
Kontakt
Krajowa Izba Gospodarcza
00-074 Warszawa
Trębacka 4
www.kgm.kig.pl
kgm@kig.pl