Budowanie sieci i struktur wsparcia

Gospodarka w miastach

Polskie miasta – opinie. Tezy i wnioski

INICJATYWY

Platforma Współpracy Międzynarodowej KGM

Akademia Gospodarki Miejskiej KGM

SIEĆ WSPARCIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIAST POLSKICH

MODEL GOSPODARCZEGO ROZWOJU MIAST POLSKICH

AKTUALNOŚCI

Urbaniści w KIG

Rola urbanistyki w rozwoju gospodarczym miast jest nie do przecenienia. Wynika to chociażby z fakty, że urbanistyka zajmuje się także analizą struktur miejskich. Taka wiedza jest niezbędna dla prawidłowego zrozumienia gospodarki miejskiej. O roli urbanistyki w procesach gospodarczego rozwoju miast w dniu 13.10.2017 r. rozmawiali Marek Kłoczko – Wiceprezes, Dyrektor Generalny KIG i Zenon Kiczka – Przewodniczący Komitetu Gospodarki Miejskiej KIG oraz prof. dr hab. Piotr Lorens – Prezes Polskiego Towarzystwa Urbanistów Polskich wraz z dr inż. arch. Maciejem Borsą…

0
Czytaj więcej

Proces budowania Sieci Wsparcia przyśpiesza.

Rośnie zainteresowanie inicjatywą Komitetu budowy Sieci Wsparcia Rozwoju Gospodarczego Miast Polskich. Dostrzegana jest konieczność transferu wiedzy i doświadczeń, budowania przestrzeni przepływu informacji pomiędzy światem nauki i biznesu. Cieszy zatem podpisane w dniu 13.09.2017r. Porozumienia o Współpracy pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim a Krajową Izbą Gospodarczą. Porozumienie podpisali: Marek Kłoczko, Wiceprezes, Dyrektor Generalny KIG oraz dr Agnieszka Olechnicka. Dyrektor Euroreg Uniwersytetu Warszawskiego Ze strony KIG Porozumienie wypełniać treścią i działaniem będzie Komitet Gospodarki Miejskiej a ze strony Uniwersytety będzie to EUROREG – Centrum…

0
Czytaj więcej

Polskie miasta – opinie. Tezy i wnioski

Miasto należy postrzegać jako sieć złożonych interakcji ekonomicznych, społecznych i kulturowych na określonym terytorium, przy czym owe terytorium może mieć umowny charakter niezbędny do umiejscowienia tych procesów w przestrzeni i niekoniecznie równoznaczny z granicami administracyjnymi. Miasto żyje dla gospodarki i z gospodarki. Miasta są motorami rozwoju i głównymi centrami działalności gospodarczej. Miasta są adresatem przepływów informacji, idei i dóbr, których efektem jest koncentracja kapitału ludzkiego i wzmocniony potencjał rozwojowy. Każde miasto, w mniejszej lub większej skali, jest gospodarczym centrum i…

0
Czytaj więcej

Gospodarka w miastach

Miasta żyją z gospodarki i dla gospodarki. Miastem rządzi gospodarka. Miasto, jest prawie jak korporacja. Ma swoje produkty, markę, wizję, strategię. Miasta, w epoce globalizacji, konkurują ze sobą na rynkach zbytu. Miasta są elementami rynku i w dziedzinie gospodarczej działają prawie jak przedsiębiorstwa. Komitet przyjmuje definicję gospodarki miejskiej jako zbiór zjawisk, procesów oraz zależności ekonomicznych, finansowych, społecznych i kulturowych, które mają wpływ na konkurencyjność miasta jako obszaru funkcjonalnego oraz jako węzła sieci wymiany towarów, usług i miejsca przemieszczania się ludzi.…

0
Czytaj więcej

Nowe inicjatywy – budowanie sieci i struktur wsparcia

Komitet Gospodarki Miejskiej podejmuje kilka istotnych inicjatyw dla wzmocnienia konkurencyjności gospodarczej polskich miast, Budowana jest Sieć Wsparcia Rozwoju Gospodarczego Miast Polskich oraz przygotowywany jest cykl konferencji tematycznych poświęcony czynnikom mającym wpływ na pozycję polskich miast wśród innych miast europejskich.

0
Czytaj więcej
Kontakt
Krajowa Izba Gospodarcza
00-074 Warszawa
Trębacka 4
www.kgm.kig.pl
kgm@kig.pl