Budowanie sieci i struktur wsparcia

Gospodarka w miastach

Polskie miasta – opinie. Tezy i wnioski

INICJATYWY

Platforma Współpracy Międzynarodowej KGM

Akademia Gospodarki Miejskiej KGM

SIEĆ WSPARCIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIAST POLSKICH

MODEL GOSPODARCZEGO ROZWOJU MIAST POLSKICH

AKTUALNOŚCI

I Konfrontacje Miejskie

Rozwój gospodarczy miast to obszar wypełniony wieloma problemami, których rozwiązanie wymaga wiedzy, znajomości współczesnych realiów i uwarunkowań charakterystycznych dla gospodarek globalnych i europejskich. I Konfrontacje Miejskie: „Konkurencyjność gospodarcza miast. Droga do sukcesu” zrealizowane 13.12.2017 r. w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej w ramach Sieci Wsparcia Rozwoju Gospodarczego Miast Polskich poświęcone były dwóm zasadniczym zagadnieniom: ekonomia dla miast i praktyce międzynarodowej. Dlaczego ekonomia dla miast? Ta dziedzina nauki ma coraz bardziej istotne znaczenie dla zrozumienia procesów rozwojowych miast. Miasta nie funkcjonują w…

0
Czytaj więcej

Forum Nowoczesnego Samorządu

Jak co roku Związek Banków Polskich zorganizował w dniu 2.12.2015 r. Forum Nowoczesnego Samorządu 2017. W panelu: „JST i społeczności lokalne wobec wyzwań rewolucji cyfrowej 4.0” wziął udział Przewodniczący Komitetu Gospodarki Miejskiej. Tezy jego wystąpienia zawarte są w załączniku. POBIERZ

0
Czytaj więcej

Komitet i Czwartek u Ekonomistów

Czwartki u Ekonomistów mają swoją historię i klimat. Spotkania poświęcone wielkim i mniejszym problemom współczesnego świata są jednocześnie przeglądem najważniejszych wydarzeń w polskiej i światowej ekonomii. 13 listopada 2017 r. Komitet miał zaszczyt współorganizować to znaczące wydarzenie poświęcone tematowi: Innowacyjne Miasto. Nowy Paradygmat Rozwoju. Na spotkaniu tym Przewodniczący Komitetu zabrał głos. Poniżej załączamy stenogram tej wypowiedzi POBIERZ

0
Czytaj więcej

PTE członkiem Sieci Wsparcia.

W dniu 8.11.2017 w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Warszawie  podpisane zostało Porozumienie o Współpracy w ramach Sieci Wsparcia Rozwoju Gospodarczego Miast Polskich. Pozyskanie PTE do Sieci Wsparcia jest znaczącym sukcesem uwzględniając zasoby wiedzy, którą Towarzystwo dysponuje i członków, którzy należą do tej znaczącej organizacji. Komitet jako inicjator Sieci Wsparcia będzie w sposób szczególny korzystał z zasobów i możliwości Towarzystwa. Na spotkaniu z prof. Elżbietą Mączyńską Przewodniczący Komitetu podkreślił jak bardzo dla Sieci Wsparcia potrzebna jest właściwa, ekonomiczna interpretacja uwarunkowań…

0
Czytaj więcej

Sieć Wsparcia rozbudowuje się.

Uniwersytet Łódzki przystąpił do Sieci Wsparcia Rozwoju Gospodarczego Miast Polskich. 7 listopada 2017r. w Łodzi zostało podpisane Porozumienie o Współpracy UŁ z Krajową Izbą Gospodarczą. W Sieci Uniwersytet będzie reprezentował prof. dr hab. Tadeusz Markowski – Kierownik Interdyscyplinarnego Centrum Studiów Miejskich UŁ, które skupia sześć wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego zajmujących się w swoich badaniach tematyką miejską: Ekonomiczno-Socjologiczny, Filologiczny, Filozoficzno-Historyczny, Nauk Geograficznych, Prawa i Administracji oraz Zarządzania. Misją Centrum jest: prowadzenie interdyscyplinarnych badań na pograniczu socjologii, historii, geografii, antropologii, historii literatury i…

0
Czytaj więcej

O relacjach, sieciach i powiązaniach MŚP na IX Europejskim Kongresie MSP

Na IX Europejskim Kongresie MŚP w dniu 19.10.2017 w Międzynarodowym Centrum w Katowicach miała miejsce sesja panelowa: „MŚP w miastach. Powiązania. Relacje. Sieci”. Panel moderował: Zenon Kiczka – przewodniczący Komitetu Gospodarki Miejskiej KIG. Panel poruszał bardzo ważne zagadnienia związane z funkcjonowaniem MSP w miastach w realiach współczesnej gospodarki. W panelu wzięli udział: dr hab. inż. arch. Maciej Borsa – Wiceprezes Towarzystwa Urbanistów Polskich Andrzej Zabiegliński – Wiceprezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S. A Dawid Kostempski – Prezydent Miasta Świętochłowice Tomasz…

0
Czytaj więcej

Akademia Rozwoju Regionalnego.

Akademia Rozwoju Regionalnego. Cenna Inicjatywa Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Komitet Gospodarki Miejskiej powołał Sieć Wsparcia Rozwoju Gospodarczego Miast Polskich, której celem jest dostarczanie wiedzy wszystkim Interesariuszom procesów rozwojowych w miastach. Jednym z członków Sieci jest Uniwersytet Warszawski, który przez Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych współtworzy bazy wiedzy i doświadczeń, w tym międzynarodowych. Komitet jest zwolennikiem ustawicznego kształcenia menedżerów rozwoju miast i kadr samorządowych. Dlatego z dużym zainteresowaniem przyjęliśmy wiadomość o organizacji IX edycji Akademii Rozwoju Regionalnego realizowanej…

0
Czytaj więcej

Wykład Inauguracyjny na Uniwersytecie Łódzkim na Wydziale Zarządzania.

Rok akademicki na Uniwersytecie łódzkim rozpoczął się 29.09.2017 roku. Z tej okazji Marek Kłoczko – Wiceprezes, Dyrektor Generalny KIG wygłosił wykład: „Gospodarka polska wobec globalnych zmian”.    Zgodnie z tradycją na Wydziale Zarządzania rozpoczął się rok akademicki 2017/2018 na Uniwersytecie łódzkim. Wykład inauguracyjny: „Gospodarka polska wobec globalnych zmian”  w dniu 29.09.2017 r. wygłosił Marek Kłoczko – Wiceprezes, Dyrektor Generalny KIG. Wykład zainicjowany przez Komitet Gospodarki Miejskiej zapoczątkowuje współpracę KIG z Uniwersytetem Łódzkim w ramach Sieci Wsparcia Rozwoju Gospodarczego Miast Polskich.…

0
Czytaj więcej

Kongres Wodociągowców Polskich

23 lat aktywności Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie – znaczący dorobek tej organizacji w sektorze usługowym niezwykle ważnym dla każdej społeczności lokalnej. Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie obchodziła 25 –lecie swojego istnienia. Rocznica istnienia Izby stała się głównym motywem VII Kongresu Wodociągowców Polskich, który miał miejsce 28 -29.09.2017 w Hotelu Sheraton w Warszawie. W informacji o Kongresie Organizatorzy napisali: „Chcemy wykorzystać ten czas na podsumowanie ćwierćwiecza działań IGWP na rzecz integracji i rozwoju branży wodociągowo-kanalizacyjnej w Polsce, oraz przedstawianie ogromnego postępu i…

0
Czytaj więcej

Bałtyckie Forum Biznesu w Świnoujściu.

W Świnoujściu w dniach 20 -22.09.2017 odbyła się 9 edycja Baltic Business Forum pod wspólnych hasłem: „Energia dla Rozwoju”. Honorowym Gościem Forum było Królestwo Szwecji. Dokonanie wyboru Królestwa Szwecji na honorowego gościa jest znamienne dla ukierunkowania aktywności Forum. Wiele paneli, ożywione dyskusje i interesujące rozmowy kuluarowe zdominowały program tej inicjatywy. Szczególnie interesujące były panele: „ Miasta progresywne: Samorządność, współrządzenie, dialog i partycypacja – wymiana polskich, ukraińskich i szwedzkich doświadczeń w budowaniu demokracji i zrównoważonym rozwoju” oraz „Finansowanie rozwoju miast –…

0
Czytaj więcej
Kontakt
Krajowa Izba Gospodarcza
00-074 Warszawa
Trębacka 4
www.kgm.kig.pl
kgm@kig.pl