Ostrów Wielkopolski znalazł się w ogólnopolskiej Sieci Wsparcia Rozwoju Gospodarczego Miast Polskich. Miasto oraz spółkę CRK jako pierwsze w Polsce do takiej współpracy zaprosiła Krajowa Izba Gospodarcza. Stosowne porozumienie w poniedziałek 9 kwietnia podpisali w Warszawie Beata Klimek – prezydent Ostrowa Wielkopolskiego, Bartosz Ziółkowski – prezes Centrum Rozwoju Komunalnego oraz Marek Kłoczko – Wiceprezes i Dyrektor Generalny KIG.

Bezpośrednia współpraca Ostrowa i miejskiego sektora komunalnego z Krajową Izbą Gospodarczą w ramach Sieci Wsparcia Rozwoju Gospodarczego Miast Polskich to kolejny element wdrożenia nowej Strategii Centrum Rozwoju Komunalnego 2018 – 2024. Do sieci Wsparcia należą organizacje naukowe, w tym Polska Akademia Nauk, uniwersytety i inne szkoły wyższe. Ostrów Wielkopolski jest jedynym miastem, które zostało zaproszone do współpracy. Wyjątek uczyniono w uznaniu wdrożonych rozwiązań i otwartości na innowacje technologiczne jak i zarządcze zarówno miasta jak i ostrowskiego sektora komunalnego.

Ostrów Wielkopolski staje się krajowym liderem innowacji i miastem nowoczesnej gospodarki. Jako pierwsze miasto w Wielkopolsce rozpoczęliśmy erę elektromobilności, a już chcemy podjąć wyzwanie tworzenia Gospodarki 4.0. To budowanie zrównoważonej, innowacyjnej i cyfrowej gospodarki miejskiej otwierającej nowe możliwości rozwojowe dla mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców – podkreśla Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.

Celem aktywności Sieci Wsparcia KiG jest gromadzenie, eksponowanie wiedzy
i doświadczeń, w tym międzynarodowych, dla wzmocnienia konkurencyjności gospodarczej polskich miast oraz ich silnego umocowania w sieci europejskich miast.

Przedmiotem porozumienia będzie współpraca w takich obszarach jak strategiczne zarządzanie gospodarczym rozwojem miasta, konkurencyjność gospodarcza czy partycypacja społeczna w miejskim sektorze komunalnym – wskazuje Bartosz Ziółkowski, prezes ostrowskiego Centrum Rozwoju Komunalnego.

W porozumieniu Krajowej Izby Gospodarczej zostało pozytywnie dostrzeżone doświadczenie Ostrowa Wielkopolskiego w realizacji projektów rozwojowych, dorobek realizacji przedsięwzięć ukierunkowanych na wzmocnienie i zrównoważenie gospodarki miejskiej oraz rezultaty działań o charakterze strategicznym, w tym wynikające z inicjatyw podejmowanych w ramach idei Progresywnych Miast. Z kolei osiągnięcia Centrum Rozwoju Komunalnego to nowatorskie zarządzanie miejskim sektorem usług komunalnych oraz funkcja inicjatora i operatora innowacyjnych projektów branżowych.