Komitet Gospodarki Miejskiej podejmuje kilka istotnych inicjatyw dla wzmocnienia konkurencyjności gospodarczej polskich miast, Budowana jest Sieć Wsparcia Rozwoju Gospodarczego Miast Polskich oraz przygotowywany jest cykl konferencji tematycznych poświęcony czynnikom mającym wpływ na pozycję polskich miast wśród innych miast europejskich.