OECD opublikowało raport: „Priorytety polityczne dla Polski: w kierunku inkluzywnej gospodarki opartej na wiedzy”. Ten ciekawy dokument ma w swojej zawartości odniesienia do miast i polityki miejskiej. Autorzy piszą w nich: „W Przeglądzie OECD krajowej polityki miejskiej w Polsce z 2011 r. podkreślono niedostateczną współpracę między władzami samorządowymi jako główną przyczynę niekontrolowanego rozrastania się miast i nieefektywnych usług komunalnych. Chociaż istnieją pewne struktury władz wspierające współpracę między władzami samorządowymi w kwestii transportu lub wspólnych usług, są one zazwyczaj dobrowolne i mają ograniczony zasięg”. I dalej: „Poprawa sytuacji w miastach ma zatem nadrzędny priorytet dla rozwoju gospodarczego i poprawy jakości życia znacznej części społeczeństwa w Polsce”.
Raport można pobrać tutaj