23 lat aktywności Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie – znaczący dorobek tej organizacji w sektorze usługowym niezwykle ważnym dla każdej społeczności lokalnej.

Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie obchodziła 25 –lecie swojego istnienia. Rocznica istnienia Izby stała się głównym motywem VII Kongresu Wodociągowców Polskich, który miał miejsce 28 -29.09.2017 w Hotelu Sheraton w Warszawie. W informacji o Kongresie Organizatorzy napisali: „Chcemy wykorzystać ten czas na podsumowanie ćwierćwiecza działań IGWP na rzecz integracji i rozwoju branży wodociągowo-kanalizacyjnej w Polsce, oraz przedstawianie ogromnego postępu i wielu sukcesów osiągniętych przez nasz sektor gospodarki narodowej”. Kongres stał się okazją do wspomnień o procesie powstawania IGWP oraz o czasach budowania jej dzisiejszej wysokiej pozycji samorządu gospodarczego.

Na Kongresie w panelu: 25 LAT BRANŻY WOD-KAN W OCENIE IZBY” wziął udział Zenon Kiczka – Przewodniczący Komitetu, który wskazał na rolę sektora wodociągowego w podnoszeniu jakości życia w miastach.