Komitet Gospodarki Miejskiej

Komitet Gospodarki Miejskiej zajmuje się przede wszystkim miastem, jako uczestnikiem rynku i gospodarką miejską, jako zbiorem elementów mających wpływ na wzrost gospodarczej konkurencyjności miasta.

Podstawą działania Komitetu jest przekonanie, że miasta stanowią węzły sieci oraz różnych powiązań gospodarczych, społecznych i kulturowych. Znajdują się w przestrzeni przepływów wypełnionej: kapitałem, informacją, technologią, obrazami, dźwiękiem i symbolami.

Przyjąć również należy, że każde miasto posiada swój kapitał terytorialny, który może być pomnażany w oparciu o zasoby lokalne właściwe tylko temu miejscu.

Jednym z celów strategicznych jest efektywne uczestnictwo Komitetu w procesach kształtowania, miejskiego i regionalnego środowiska innowacyjnego, które wzmocni konkurencyjność polskich przedsiębiorstw i polskiej gospodarki.

Kontakt
Krajowa Izba Gospodarcza
00-074 Warszawa
Trębacka 4
www.kgm.kig.pl
kgm@kig.pl