II Konfrontacje poświęcone polskiemu sektorowi usług komunalnych jako istotnej części gospodarki miejskiej. Sektor ten ma znaczący wpływ na jakość życia społeczności lokalnych i ocenę inwestorską miasta. Usługi komunalne rozszerzają swoje znaczenie i zawartość. Niemały wpływ na zmiany ma cyfrowa rewolucja oraz cyfryzacja gospodarki.

II Konfrontacje Miejskie, które odbyły się w siedzibie KIG w dniu 13.06.2018, zorganizowane zostały wspólnie z Komitetem Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN w ramach obchodów jego 60 rocznicy istnienia. KPZK jest członkiem Sieci Wsparcia Rozwoju Gospodarczego Miast Polskich KGM KIG. Zgodnie z przyjętym schematem w programie II Konfrontacji poruszona była tematyka z cyklu: Ekonomia dla Miast. Prof. Tadeusz Markowski przybliżył temat: „Ekonomika miasta jako nauka i podstawa sprawnego zarządzania rozwojem miasta”. Zważywszy na wzrastającą rolę ekonomii w zarządzaniu rozwojem miast Komitet rozważy organizację specjalnej edycji Konfrontacji Miejskich na ten temat. Na II Konfrontacjach poruszono także tematy miast samowystarczających energetycznie, gospodarki o obiegu zamkniętym, roli Polskiego Funduszu Rozwoju w finansowaniu inwestycji miejskich oraz PPP.

Głównym jednak celem II Konfrontacji było przedstawienie propozycji powołania Sieci Polskiego Sektora Usług Komunalnych dla wzmocnienia konkurencyjności tego sektora jako całości na wzór struktur istniejących w 18 krajach UE i zrzeszonych w CEEP w Brukseli. W najbliższym czasie Komitet będzie prowadził konsultacje programowe i organizacyjne. Będą także prowadzone rozmowy z partnerami z Francji i Niemiec.

W wydarzeniu wzięło udział ponad 50 osób, w tym prezydenci, zastępcy i osoby funkcyjne z urzędów miejskich oraz prezesi i osoby funkcyjne z firm komunalnych. Inicjatywa Konfrontacji Miejskich będzie kontynuowana