Można z całą pewnością powiedzieć, że kończy się era miast postrzeganych jako terytorium ściśle opasane administracyjnymi granicami. Zaczyna się czas miast aktywnych na gospodarczym rynku.

Trzeba wyraźnie powiedzieć, że wobec ogromu zmian technologicznych i społecznych jesteśmy po prostu bezradni, nadążający za tym co już się stało, już istnieje i zbiera dobre lub złe żniwo.

Podstawą do tego typu stwierdzenia jest prosty fakt, że w wiele potencjalnych, przyszłych technik i technologii po prostu nie wierzymy. Stajemy obok twierdząc, że albo się to nie uda, albo będzie gdzieś u sąsiada, w świecie wysokorozwiniętym dając nam luksus bezczynnego przetrwania.

Wydaje się słuszne odejście od czysto marketingowego określenia: „inteligentne miasto”, które w naturalny sposób zużyło się przez zbyt pochopne prognozy i huraoptymistyczne oczekiwania. Rezultat jest taki, że świat nam ucieka nowocześniejszym zarządzaniem, innowacyjnym myśleniem i budowanie w nowy sposób marki miast jako uczestników wymiany rynku usług,

Komitet Gospodarki Miejskiej dostrzega niebezpieczeństwo obniżenia konkurencyjności gospodarczej miast polskich i zdaje sobie sprawę, że najpilniejszą potrzeba jest dostarczenie odpowiednio przygotowanej wiedzy zilustrowanej sprawdzoną praktyka w innych, europejskich miastach.

Dostrzega także fakt, że zmiany w miastach, w obecnej kadencji samorządów, będą miały rewolucyjny charakter. Wiele polskich miast musi pilnie przygotować się programowo, merytorycznie i organizacyjnie do funkcjonowania w zrewolucjonizowanej, cyfrowej gospodarce.

Z tak sformułowanymi wnioskami zgodziła się większość uczestników organizowanych przez Komitet w 2018 r. „Konfrontacji Miejskich”. Głos obecnych na Konfrontacjach prezydentów miast zainspirował Komitet do podjęcia inicjatywy zorganizowania w 2019 r., w ramach Akademii Gospodarki Miejskiej, cyklu tematycznych spotkań pod wspólną nazwą: „Gospodarczy rozwój miast”.

W ramach cyklu spotkań podejmowane będą następujące tematy:

  • Spotkanie I. – Miasta w zglobalizowanym otoczeniu – zmiany, które zdominują funkcjonowanie miast w okresie obecnej kadencji samorządu terytorialnego. Analiza przykładów silnej konkurencji miast w pozyskiwaniu inwestorów i wysokiej klasy specjalistów. Nowe cele rozwojowe miasta, nowe strategie i współpraca międzynarodowa. Nowe zagrożenia w ciągłości sprawowaniu władzy: referenda, „żółte koszulki”, internetowe manifesty – nowe lokalne społeczeństwo.
  • Spotkanie II – Zarządzanie rozwojem gospodarczym miasta – nowy model zarządzania rozwojem miasta i gospodarki miejskiej. Samorząd terytorialny jako lider, prezydent jako przywódca. Globalna strategia rozwoju gospodarczego miasta. Nowa dyplomacja samorządowa – prezydent ambasadorem pełnomocnym i nadzwyczajnym swojego miasta.
  • Spotkanie III – Inteligencja miast w gospodarce cyfrowej – prezentacja realizacji idei Smart City w innych miastach i krajach. Zagrożenie silną ekspansją międzynarodowych korporacji dla opanowania rynku miast cyfrowych. Krytyczna ocena programów Smart City: nadmierna cyfryzacja miast, bezużyteczność wdrażanych aplikacji i chaos informacyjny. Prezentacja założeń dla cyfryzacji gospodarki miejskiej i komunalnej.
  • Spotkanie IV –  Kapitał ludzki miasta.  – Kompetencje na miarę cyfrowej rewolucji miejskiej. Wsparcie transformacji . Nowe ścieżki i formy edukacji pracowników urzędów i menedżerów sektora komunalnego. Współpraca międzynarodowa dla pozyskania doświadczeń

Założeniem jest, że cykl spotkań wniesie istotne treści do opracowywanego przez Komitet Modelu Rozwoju Gospodarczego Miast Polskich, który zostanie po opracowaniu udostępniony bezpłatnie uczestnikom cyklu.

Pierwsze spotkanie będzie miało miejsce w dniu 17 kwietnia 2019 r. w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej, u. Trębacka 4 w Warszawie. Chętnych do udziału prosimy o zgłoszenie na adres kgm@kig.pl.

Zapraszamy.