Członkowie i eksperci KGM

Członkiem i Ekspertem KGM może być każda osoba dysponująca wiedzą i doświadczeniem, które mają wpływ lub wzbogacają procesy rozwojowe polskich miast. Członkostwo w KGM jest także pewnego rodzaju potwierdzeniem i uznaniem dla osoby, która współpracuje z KGM.

Członek KGM staje się automatycznie Ekspertem Komitetu. Ekspert może być Członkiem Komitetu.

Członkowie i Eksperci KGM są zapraszani indywidualnie do współpracy przez Przewodniczącego Komitetu.

Obecnie Komitet liczy 15 Członków i 66 Ekspertów, w tym 33 Prezydentów miast.

Kontakt
Krajowa Izba Gospodarcza
00-074 Warszawa
Trębacka 4
www.kgm.kig.pl
kgm@kig.pl