Zenon Kiczka

Miasto w zglobalizowanym otoczeniu – debata ekspercka w KIG

Komitet Gospodarki Miejskiej KIG spotkaniem eksperckim pn.: „Miasto w zglobalizowanym otoczeniu” rozpoczął cykl debat: „Gospodarczy Rozwój Miast”, na który składać się będą jeszcze trzy spotkania dotyczące zarządzania rozwojem miasta, budowania inteligencji miejskiej oraz zapotrzebowania na kompetencje. W spotkaniu uczestniczyli prezydenci miast, prezesi zarządów spółek komunalnych, przedstawiciele biznesu i sektora komunalnego. Komitet przywiązuje szczególną wagę do takiej reprezentacji uczestników spotkań. Spotkanie otworzył Prezes Krajowej Izby Gospodarczej Andrzej Arendarski podkreślając znaczenie gospodarcze miast dla funkcjonowania przedsiębiorstw. Zaznaczył także, że miasta muszą się…

0
Czytaj więcej

Gospodarczy rozwój miast – sięgamy po wiedzę”

Można z całą pewnością powiedzieć, że kończy się era miast postrzeganych jako terytorium ściśle opasane administracyjnymi granicami. Zaczyna się czas miast aktywnych na gospodarczym rynku. Trzeba wyraźnie powiedzieć, że wobec ogromu zmian technologicznych i społecznych jesteśmy po prostu bezradni, nadążający za tym co już się stało, już istnieje i zbiera dobre lub złe żniwo. Podstawą do tego typu stwierdzenia jest prosty fakt, że w wiele potencjalnych, przyszłych technik i technologii po prostu nie wierzymy. Stajemy obok twierdząc, że albo się…

0
Czytaj więcej

Publikacje Banku Światowego

Konkurencyjne miasta dla miejsc pracy i wzrostu: co, kto i jak (0) ZOBACZ PDF City Analytics: Konkurencyjne miasta na rzecz zatrudnienia i wzrostu (1) ZOBACZ PDF Sześć studiów przypadków miast osiągających sukces gospodarczy: konkurencyjne miasta na rzecz miejsc pracy i wzrostu, dokument towarzyszący (3) ZOBACZ PDF ZOBACZ PDF Przewodnik po wdrażaniu interwencji na rzecz konkurencyjności miast (4) ZOBACZ PDF Co firmy międzynarodowe chcą od miast? (5) ZOBACZ PDF Ścieżki rozwoju: metodologia diagnostyczna dla konkurencyjności miasta (6) ZOBACZ PDF Publiczno-prywatny dialog…

0
Czytaj więcej

Bibliografia publikacji angielskojęzycznych

Bibliografia publikacji angielskojęzycznych istotnych dla rozwoju gospodarki miejskiej, a szczególnie inteligentnych miast:  Smart cities from scratch A socio-technical perspective https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1468-2427.12479 Schwab, K. The Fourth Industrial Revolution; Crown Business: New York, NY, USA, 2017. Yun, J.J. Business Model Design Compass: Open Innovation Funnel to Schumpeterian New Combination Business Model Developing Circle; Springer: Cham, Switzerland, 2017  Smart-cities-and-dark-neoliberalism/ krytyka S.C.  Internet-of-things – Internet Rzeczy http://isiarticles.com/bundles/Article/pre/pdf/156450.pdf How-autonomous-vehicles-will-transform-economies Storper Digital skin of cities. https://portotechhub.com/switch/ Experimenting-governance Smart cities frost sullivan http://www.collaborative.city/ Thought-leadership Repozytorium http://journals.pan.pl/dlibra/journal/118493 http://journals.pan.pl/dlibra/journal/118580 https://ajuntament.barcelona.cat/apps/en http://journals.pan.pl/dlibra/journal/95346…

0
Czytaj więcej

Ostrów Wielkopolski w Sieci Wsparcia Krajowej Izby Gospodarczej

Ostrów Wielkopolski znalazł się w ogólnopolskiej Sieci Wsparcia Rozwoju Gospodarczego Miast Polskich. Miasto oraz spółkę CRK jako pierwsze w Polsce do takiej współpracy zaprosiła Krajowa Izba Gospodarcza. Stosowne porozumienie w poniedziałek 9 kwietnia podpisali w Warszawie Beata Klimek – prezydent Ostrowa Wielkopolskiego, Bartosz Ziółkowski – prezes Centrum Rozwoju Komunalnego oraz Marek Kłoczko – Wiceprezes i Dyrektor Generalny KIG. Bezpośrednia współpraca Ostrowa i miejskiego sektora komunalnego z Krajową Izbą Gospodarczą w ramach Sieci Wsparcia Rozwoju Gospodarczego Miast Polskich to kolejny element…

0
Czytaj więcej

Miasta w morzu potrzeb

Od 4,5 do 5,4 bln dolarów – na tyle szacuje Bank Światowy globalne potrzeby infrastrukturalne w miastach. Potrzeby te szybko się zwiększają. Do 2050 r. liczba mieszkańców miast podwoi się i będzie w nich mieszkać 70 proc. ludności świata. Szybki przyrost liczby mieszkańców miast staje się coraz większym problemem, z którymi same miasta nie potrafią już sobie poradzić. W czasach nowej „wędrówki ludów” spowodowanej między innymi suszą i zamachami terrorystycznymi ludność wiejska jeszcze szybciej przenosi się do miast, co najczęściej…

0
Czytaj więcej

Prawo do miasta w: „Open Eyes Book 2”.

Polskie opiniotwórcze środowiska dostrzegają konieczność zmiany paradygmatów rozwojowych. W przedmowie do publikacji: „Open Eyes Book 2” wydanej przez Fundację Gospodarki i Administracji Publicznej autorzy napisali: „Jesteśmy w punkcie węzłowym. Przed nami wyzwania i zagrożenia związane z kończącymi się zasobami tradycyjnych surowców, powtarzające się katastrofy ekologiczne, zmiany klimatu, niepokoje społeczne wywołane rozwarstwieniem majątkowym i zderzeniem kultur, groźba zamknięcia granic otwartych dziś dla handlu i wymiany myśli”. Wśród autorów są: Jerzy Hausner, Krzysztof Obłój, Piotr Sztompka i inni. Godny uwagi jest rozdział:…

0
Czytaj więcej

Kwestia miejska w dokumentach OECD

OECD opublikowało raport: „Priorytety polityczne dla Polski: w kierunku inkluzywnej gospodarki opartej na wiedzy”. Ten ciekawy dokument ma w swojej zawartości odniesienia do miast i polityki miejskiej. Autorzy piszą w nich: „W Przeglądzie OECD krajowej polityki miejskiej w Polsce z 2011 r. podkreślono niedostateczną współpracę między władzami samorządowymi jako główną przyczynę niekontrolowanego rozrastania się miast i nieefektywnych usług komunalnych. Chociaż istnieją pewne struktury władz wspierające współpracę między władzami samorządowymi w kwestii transportu lub wspólnych usług, są one zazwyczaj dobrowolne i…

0
Czytaj więcej

Spotkanie Noworoczne w Koźminku

W niewielkiej miejscowości Koźminek w Wielkopolsce, w powiecie kaliskim w dniu 11.02.2018 r. miało miejsce ciekawe wydarzenie. Zorganizowano Spotkanie Noworoczne, w którym uczestniczyli mieszkańcy, przedstawiciele władz, organizacji pozarządowych i znaczących instytucji. Po części artystycznej spotkania Zenon Kiczka –  Przewodniczący Komitetu Gospodarki Miejskiej Krajowej Izby Gospodarczej wygłosił prelekcję na temat: „Polityka Miejska – szanse i bariery”. Koźminek pomimo, że nie jest miastem ma niezwykle bogatą historię. Już w 1369 r. miejscowość pojawiła się w źródłach historycznych jako miasto na prawie niemieckim…

0
Czytaj więcej
Kontakt
Krajowa Izba Gospodarcza
00-074 Warszawa
Trębacka 4
www.kgm.kig.pl
kgm@kig.pl