Budowanie sieci i struktur wsparcia

Gospodarka w miastach

Polskie miasta – opinie. Tezy i wnioski

INICJATYWY

Platforma Współpracy Międzynarodowej KGM

Akademia Gospodarki Miejskiej KGM

SIEĆ WSPARCIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIAST POLSKICH

MODEL GOSPODARCZEGO ROZWOJU MIAST POLSKICH

AKTUALNOŚCI

Ostrów Wielkopolski w Sieci Wsparcia Krajowej Izby Gospodarczej

Ostrów Wielkopolski znalazł się w ogólnopolskiej Sieci Wsparcia Rozwoju Gospodarczego Miast Polskich. Miasto oraz spółkę CRK jako pierwsze w Polsce do takiej współpracy zaprosiła Krajowa Izba Gospodarcza. Stosowne porozumienie w poniedziałek 9 kwietnia podpisali w Warszawie Beata Klimek – prezydent Ostrowa Wielkopolskiego, Bartosz Ziółkowski – prezes Centrum Rozwoju Komunalnego oraz Marek Kłoczko – Wiceprezes i Dyrektor Generalny KIG. Bezpośrednia współpraca Ostrowa i miejskiego sektora komunalnego z Krajową Izbą Gospodarczą w ramach Sieci Wsparcia Rozwoju Gospodarczego Miast Polskich to kolejny element…

0
Czytaj więcej

Miasta w morzu potrzeb

Od 4,5 do 5,4 bln dolarów – na tyle szacuje Bank Światowy globalne potrzeby infrastrukturalne w miastach. Potrzeby te szybko się zwiększają. Do 2050 r. liczba mieszkańców miast podwoi się i będzie w nich mieszkać 70 proc. ludności świata. Szybki przyrost liczby mieszkańców miast staje się coraz większym problemem, z którymi same miasta nie potrafią już sobie poradzić. W czasach nowej „wędrówki ludów” spowodowanej między innymi suszą i zamachami terrorystycznymi ludność wiejska jeszcze szybciej przenosi się do miast, co najczęściej…

0
Czytaj więcej

Prawo do miasta w: „Open Eyes Book 2”.

Polskie opiniotwórcze środowiska dostrzegają konieczność zmiany paradygmatów rozwojowych. W przedmowie do publikacji: „Open Eyes Book 2” wydanej przez Fundację Gospodarki i Administracji Publicznej autorzy napisali: „Jesteśmy w punkcie węzłowym. Przed nami wyzwania i zagrożenia związane z kończącymi się zasobami tradycyjnych surowców, powtarzające się katastrofy ekologiczne, zmiany klimatu, niepokoje społeczne wywołane rozwarstwieniem majątkowym i zderzeniem kultur, groźba zamknięcia granic otwartych dziś dla handlu i wymiany myśli”. Wśród autorów są: Jerzy Hausner, Krzysztof Obłój, Piotr Sztompka i inni. Godny uwagi jest rozdział:…

0
Czytaj więcej

Kwestia miejska w dokumentach OECD

OECD opublikowało raport: „Priorytety polityczne dla Polski: w kierunku inkluzywnej gospodarki opartej na wiedzy”. Ten ciekawy dokument ma w swojej zawartości odniesienia do miast i polityki miejskiej. Autorzy piszą w nich: „W Przeglądzie OECD krajowej polityki miejskiej w Polsce z 2011 r. podkreślono niedostateczną współpracę między władzami samorządowymi jako główną przyczynę niekontrolowanego rozrastania się miast i nieefektywnych usług komunalnych. Chociaż istnieją pewne struktury władz wspierające współpracę między władzami samorządowymi w kwestii transportu lub wspólnych usług, są one zazwyczaj dobrowolne i…

0
Czytaj więcej

Spotkanie Noworoczne w Koźminku

W niewielkiej miejscowości Koźminek w Wielkopolsce, w powiecie kaliskim w dniu 11.02.2018 r. miało miejsce ciekawe wydarzenie. Zorganizowano Spotkanie Noworoczne, w którym uczestniczyli mieszkańcy, przedstawiciele władz, organizacji pozarządowych i znaczących instytucji. Po części artystycznej spotkania Zenon Kiczka –  Przewodniczący Komitetu Gospodarki Miejskiej Krajowej Izby Gospodarczej wygłosił prelekcję na temat: „Polityka Miejska – szanse i bariery”. Koźminek pomimo, że nie jest miastem ma niezwykle bogatą historię. Już w 1369 r. miejscowość pojawiła się w źródłach historycznych jako miasto na prawie niemieckim…

0
Czytaj więcej

I Konfrontacje Miejskie

Rozwój gospodarczy miast to obszar wypełniony wieloma problemami, których rozwiązanie wymaga wiedzy, znajomości współczesnych realiów i uwarunkowań charakterystycznych dla gospodarek globalnych i europejskich. I Konfrontacje Miejskie: „Konkurencyjność gospodarcza miast. Droga do sukcesu” zrealizowane 13.12.2017 r. w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej w ramach Sieci Wsparcia Rozwoju Gospodarczego Miast Polskich poświęcone były dwóm zasadniczym zagadnieniom: ekonomia dla miast i praktyce międzynarodowej. Dlaczego ekonomia dla miast? Ta dziedzina nauki ma coraz bardziej istotne znaczenie dla zrozumienia procesów rozwojowych miast. Miasta nie funkcjonują w…

0
Czytaj więcej

Forum Nowoczesnego Samorządu

Jak co roku Związek Banków Polskich zorganizował w dniu 2.12.2015 r. Forum Nowoczesnego Samorządu 2017. W panelu: „JST i społeczności lokalne wobec wyzwań rewolucji cyfrowej 4.0” wziął udział Przewodniczący Komitetu Gospodarki Miejskiej. Tezy jego wystąpienia zawarte są w załączniku. POBIERZ

0
Czytaj więcej

Komitet i Czwartek u Ekonomistów

Czwartki u Ekonomistów mają swoją historię i klimat. Spotkania poświęcone wielkim i mniejszym problemom współczesnego świata są jednocześnie przeglądem najważniejszych wydarzeń w polskiej i światowej ekonomii. 13 listopada 2017 r. Komitet miał zaszczyt współorganizować to znaczące wydarzenie poświęcone tematowi: Innowacyjne Miasto. Nowy Paradygmat Rozwoju. Na spotkaniu tym Przewodniczący Komitetu zabrał głos. Poniżej załączamy stenogram tej wypowiedzi POBIERZ

0
Czytaj więcej

PTE członkiem Sieci Wsparcia.

W dniu 8.11.2017 w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Warszawie  podpisane zostało Porozumienie o Współpracy w ramach Sieci Wsparcia Rozwoju Gospodarczego Miast Polskich. Pozyskanie PTE do Sieci Wsparcia jest znaczącym sukcesem uwzględniając zasoby wiedzy, którą Towarzystwo dysponuje i członków, którzy należą do tej znaczącej organizacji. Komitet jako inicjator Sieci Wsparcia będzie w sposób szczególny korzystał z zasobów i możliwości Towarzystwa. Na spotkaniu z prof. Elżbietą Mączyńską Przewodniczący Komitetu podkreślił jak bardzo dla Sieci Wsparcia potrzebna jest właściwa, ekonomiczna interpretacja uwarunkowań…

0
Czytaj więcej
Kontakt
Krajowa Izba Gospodarcza
00-074 Warszawa
Trębacka 4
www.kgm.kig.pl
kgm@kig.pl